Vyhledávání
Naše nabídka
Přihlášení zákazníka
Jméno
Heslo
Vítáme Vás v ukázkové verzi internetového obchodu Shop4You!

Tato demoverze disponuje všemi funkcemi ostré verze obchodu Shop4You, avšak veškeré údaje a zboží jsou v ní smyšlené.

Microsoft Windows Server 2003 - Datacenter Edition

Úvod » Software » Microsoft Windows Server 2003 - Datacenter Edition
Microsoft Windows Server 2003 - Datacenter Edition
Výrobce: Microsoft Otevřít odkaz na výrobce v novém okně
Dostupnost: skladem
bez DPH s DPH
vaše cena53 000,00 Kč58 300,00 Kč
ks
Varianty produktu
Systém Windows Server 2003, Datacenter Edition je určen pro kritické aplikace vyžadující nejvyšší úroveň škálovatelnosti, dostupnosti a spolehlivosti.
Systém Windows Server 2003, Enterprise Edition rozšiřuje možnosti systému Windows Server 2003, Standard Edition o funkce pro zajištění bezpečnosti nezbytné pro důležité podnikové aplikace.
Systém Windows Server 2003, Standard Edition je ideální víceúčelový síťový operační systém zajišťující každodenní potřeby organizací všech velikostí, zejména malých podniků a pracovních skupin.
Systém Windows Server 2003, Web Edition je nový serverový operační systém Windows určený k použití především jako hostitelský server jednoho webového serveru, například serveru oddělení v organizaci.
Systém Windows Server 2003 obsahuje základní technologie, které jsou založeny na přednostech systému Windows 2000 Server a zajišťují vynikající, cenově efektivní serverový operační systém. Seznamte se s mnoha novými funkcemi a technologiemi, které činí ze systému Windows Server 2003 ideální serverovou platformu pro libovolně velkou organizaci. Zjistěte, jak může tento spolehlivý serverový operační systém zvýšit produktivitu a propojenost vaší organizace a zaměstnanců.
 
Spolehlivost
Systém Windows Server 2003 poskytuje spolehlivost, dostupnost, škálovatelnost a zabezpečení, díky nimž je vysoce spolehlivou platformou.
 • Availability. Systémy řady Windows Server 2003 zajišťují vyšší dostupnost prostřednictvím dokonalejší podpory clusterů. Služba clusterů se stala základní službou v organizacích, které zavádějí kritické obchodní a komerční aplikace či aplikace elektronického obchodování, neboť značně zlepšuje dostupnost, škálovatelnost a možnosti správy. Instalace a nastavení clusterů v systému Windows Server 2003 je jednodušší a robustnější, zatímco rozšířené síťové funkce v tomto produktu zajišťují zvýšenou ochranu před selháním a delší dobu provozu systému. Serverové systémy Windows Server 2003 podporují clustery serverů až pro osm uzlů. Pokud jeden z uzlů v clusteru přestane být v důsledku selhání nebo údržby k dispozici, začne službu okamžitě poskytovat jiný uzel. Pro tento proces se používá termín převzetí služeb po selhání. Systém Windows Server 2003 také podporuje funkci vyrovnávání zatížení sítě (NLB), která vyrovnává příchozí přenosy internetového protokolu (IP) mezi uzly v clusteru.
 • Scalability. Řada produktů Windows Server 2003 zajišťuje škálovatelnost prostřednictvím vysokoúrovňového škálování, založeném na symetrickém víceprocesorovém zpracování (SMP), a vnějším škálování, které je založeno na clusterech. Podle výsledků vnitřních testů dosahuje systém Windows Server 2003 ve srovnání se systémem Windows 2000 Server až o 140 procent vyššího výkonu v systému souborů a podstatně vyššího výkonu v různých dalších oblastech včetně služby Microsoft Active Directory, součástí webového serveru a terminálového serveru, stejně jako síťových služeb. Systém Windows Server 2003 umožňuje škálovat od jednoprocesorových řešení až po systémy s 32 procesory. Podporuje 32bitové i 64bitové procesory.
 • Security. Podniky rozšířily tradiční místní síť (LAN) spojením intranetů, extranetů a internetových serverů. V důsledku toho je nyní mnohem důležitější zajistit zvýšené zabezpečení systému. Jako součást svého závazku zajišťovat spolehlivé a zabezpečené využití počítačů podrobila společnost Microsoft systémy řady Windows Server 2003 intenzivnímu přezkoumání, aby rozpoznala potenciální slabá místa a zneužitelné slabiny. Systém Windows Server 2003 poskytuje mnoho důležitých nových bezpečnostních funkcí a vylepšení. Tyto funkce zahrnují:

  • The common language runtime. Tento softwarový stroj je klíčovým prvkem systému Windows Server 2003, který zvyšuje spolehlivost a pomáhá zajistit bezpečné operační prostředí. Snižuje počet chyb a nedostatků v zabezpečení způsobených obvyklými chybami programátorů. Díky tomu má systém méně zranitelných míst, která by mohli útočníci napadnout. Společný jazykový modul runtime rovněž ověřuje, zda aplikace mohou být spuštěny bez chyb, a kontroluje příslušná bezpečnostní oprávnění, aby program prováděl pouze přípustné operace.
  • Internet Information Services 6.0. Aby bylo zajištěno vyšší zabezpečení webového serveru, je Internetová informační služba (IIS) 6.0 nakonfigurována k zajištění nejvyššího zabezpečení ihned po instalaci. (Výchozí instalace je v uzamčeném stavu.) Služba IIS 6.0 a systém Windows Server 2003 poskytují nejspolehlivější, nejproduktivnější, nejvíce propojené a integrované řešení webového serveru s odolností proti selhání, s frontou požadavků, se sledováním stavu aplikací, s automatickou recyklací aplikací, s ukládáním do mezipaměti a s dalšími funkcemi. Uvedené schopnosti patří k mnoha novým funkcím služby IIS 6.0, které umožňují bezpečně podnikat na webu.
Produktivita
Systém Windows Server 2003 nabízí schopnosti v mnoha oblastech pro zvýšení produktivity vaší organizace a zaměstnanců. Tyto schopnosti zahrnují:
 • File and print services. Základem každé organizace využívající informační technologie je schopnost účinně spravovat soubory a tiskárny a zároveň zajišťovat jejich dostupnost a zabezpečení pro uživatele. S tím, jak se síť rozrůstá s přibývajícími uživateli na místě, ve vzdálených místech nebo dokonce v partnerských společnostech, stojí správci IT před stále těžším úkolem. Systémy Windows Server 2003 poskytují inteligentní souborové a tiskové služby se zvýšeným výkonem a funkčností a umožňují tak snižovat celkové náklady.
 • Active Directory. Služba Active Directory je adresářová služba pro systémy řady Windows Server 2003. Ukládá informace o objektech v síti a umožňuje správcům a uživatelům snadné vyhledání těchto informací. Zajišťuje logické a hierarchické uspořádání adresářových informací. Systém Windows Server 2003 přináší mnoho vylepšení služby Active Directory, jejíž využití je nyní univerzálnější, spolehlivější a hospodárnější. Služba Active Directory v systému Windows Server 2003 poskytuje zvýšený výkon a škálovatelnost. Umožňuje také větší flexibilitu při návrhu, zavedení a správě adresáře vaší organizace.
 • Management services. Zatímco se využití počítačů rozšířilo na stolní počítače, přenosné počítače a přenosná zařízení, došlo ke značnému nárůstu reálných nákladů na správu distribuované sítě osobních počítačů. Snížení každodenní údržby prostřednictvím automatizace je klíčem ke snižování provozních nákladů. Systém Windows Server 2003 obsahuje několik významných nových nástrojů pro automatizovanou správu včetně služby pro aktualizaci softwaru Microsoft (SUS) a průvodců konfigurací serveru, kteří usnadňují automatizaci zavedení. Správa zásad skupiny je jednodušší díky nové konzole správy zásad skupiny (GPMC, Group Policy Management Console), která umožňuje více organizacím lépe využívat službu Active Directory a její výkonné funkce pro správu. Pomocí nástrojů příkazového řádku mohou správci provádět většinu úloh z příkazové konzoly. Konzola GPMC bude k dispozici jako samostatná součást do doby, než bude systém Windows Server 2003 uveden na trh.
 • Storage management. Systém Windows Server 2003 uvádí nové a rozšířené funkce pro správu úložišť, díky nimž je správa a údržba disků a svazků, zálohování a obnovení dat a připojení k sítím SAN (Storage Area Network) jednodušší a spolehlivější.
 • Terminal Services. Terminálová služba systému Microsoft Windows Server 2003 je založena na spolehlivém režimu aplikačního serveru v terminálové službě systému Windows 2000. Terminálová služba umožňuje doručovat aplikace systému Windows nebo samotnou plochu systému Windows na téměř libovolné počítačové zřízení včetně těch, na kterých nemůže být spuštěn systém Windows.

Propojení
Systém Windows Server 2003 obsahuje nové funkce a vylepšení, které zajistí, že vaše organizace a uživatelé zůstanou připojeni:

 • XML Web Services. Služba IIS 6.0 je důležitou součástí řady produktů .NET Server 2003. Správci a vývojáři webových aplikací požadují rychlou, spolehlivou webovou platformu, která je škálovatelná a zároveň zabezpečená. K významným vylepšením architektury služby IIS patří model zpracování, který značně vylepšuje spolehlivost, škálovatelnost a výkon. Služba IIS je standardně nainstalována v uzamčeném stavu. Zabezpečení je zvýšeno, neboť správce systému povoluje nebo zakazuje systémové funkce podle požadavků aplikace. Podpora přímých úprav metabáze XML dále zlepšuje možnosti správy
 • Networking and communications. Práce v síti a komunikace nebyly pro organizace stojící před globální konkurencí nikdy tak důležité jako nyní. Zaměstnanci se potřebují připojit k síti z kteréhokoli místa a z jakéhokoli zařízení. Partneři, dodavatelé a další subjekty mimo síť potřebují efektivně pracovat s klíčovými zdroji a zabezpečení je důležitější než kdykoli dříve. Vylepšení práce v síti a nové funkce systémů Windows Server 2003 rozšiřují univerzálnost, možnosti správy a spolehlivost síťových infrastruktur.
 • Enterprise UDDI services. Systém Windows Server 2003 zahrnuje služby UDDI, dynamickou a flexibilní infrastrukturu pro webové služby XML. Toto řešení založené na standardech umožňuje společnostem provozovat vlastní vnitřní službu UDDI pro použití v intranetu nebo extranetu. Vývojáři mohou snadno a rychle vyhledat a znovu použít webové služby dostupné v rámci organizace. Správci IT mohou vytvářet katalog a spravovat programovatelné zdroje v síti. Pomocí služeb UDDI mohou společnosti vytvářet a zavádět inteligentnější a spolehlivější aplikace.
 • Windows Media Services. Systém Windows Server 2003 obsahuje nejvýkonnější služby pro distribuci digitálních médií. Tyto služby jsou součástí příští verze technologické platformy Microsoft Windows Media™, která také zahrnuje nový program Windows Media Player, program Windows Media Encoder, zvukové kodeky a videokodeky a sadu Windows Media Software Development Kit.
Nejvyšší hospodárnost
Technologie PC představuje cenově nejvýhodnější výpočetní platformu, takže pouhá skutečnost, že systém Windows Server je založen na této platformě, představuje významnou ekonomickou pobídku k jeho přijetí. To je však jen jeden z mála důvodů, proč je systém Windows Server tak cenově výhodnou variantou pro účely vysokoúrovňového i vnějšího škálování. Díky mnoha nezbytným službám a součástem, které jsou již integrovány v systému Windows Server, mohou organizace rychle získat prospěch z integrované platformy se snadným zavedením, správou a použitím.
Jakmile přijmete systém Windows Server, stanete se součástí globální sítě, která se takovým způsobem podílela na zvýšení produktivity platformy Windows.
 
Tato síť globálních služeb a podpory přináší následující výhody:
 • Largest number of ISVs. Software společnosti Microsoft zastupuje nejvyšší počet nezávislých dodavatelů softwaru (ISV) na světě, kteří podporují aplikace společnosti Microsoft a vyvíjejí certifikované vlastní aplikace v systému Windows.
 • Worldwide services. Společnost Microsoft podporuje více než 450 000 systémových inženýrů certifikovaných společností Microsoft (MCSE) a s nimi dodavatelé a partneři.
 • Training options. Společnost Microsoft nabízí velké množství školení informačních technologií, která umožňují profesionálům v oblasti informatiky rozvíjet své dovednosti, a to za přijatelnou cenu.
 • Certified solutions. Pro systém Windows existují tisíce certifikovaných ovladačů hardwaru a softwarových aplikací od nezávislých dodavatelů softwaru třetích stran, takže je snadné přidávat nová zařízení a aplikace. Normativní pokyny poskytované v rámci nabídek řešení Microsoft (MSO) dále pomáhají organizacím vytvářet osvědčená řešení, která umožňují řešit náročné úkoly v rámci obchodních aktivit.
Tento ekosystém produktů a služeb přináší nízké celkové náklady a pomáhá organizaci stát se produktivnější a efektivnější.
 
Webové služby XML a platforma .NET
Nedílnou součástí systémů řady Windows Server 2003 je platforma Microsoft .NET. Tato platforma umožňuje integraci softwaru na nebývalé úrovni pomocí webových služeb XML – diskrétních stavebních aplikací, které jsou propojeny mezi sebou i s dalšími, většími aplikacemi prostřednictvím Internetu.
 
Platforma .NET, která prostupuje všemi produkty platformy Microsoft, umožňuje rychle a spolehlivě vyvíjet, hostit, zavádět a používat zabezpečená a propojená řešení prostřednictvím webových služeb XML. Platforma Microsoft poskytuje sadu vývojových nástrojů, klientských aplikací, webových služeb XML a serverů potřebných k účasti v tomto propojeném světě.
 
Webové služby XML poskytují opakovaně použitelné komponenty založené na průmyslových standardech, které vyvolávají funkce jiných aplikací nezávisle na způsobu, jakým byly tyto aplikace vytvořeny, jejich operačním systému či platformě nebo zařízeních použitých k přístupu k těmto aplikacím.
 
Pomocí webových služeb XML mohou vývojáři integrovat aplikace uvnitř podniků a v rámci sítě s partnery a zákazníky. Tento pokrok ve využití počítačů, který otevírá přístup ke sjednocené spolupráci a efektivnějším službám orientovaným na podniky nebo zákazníky, může mít značný potenciální dopad na výnosy. Nejrůznější využití těchto komponent miliony dalších uživatelů vede k vytvoření vysoce osobního, inteligentního způsobu práce s počítačem.
 
Díky dalším přínosům platformy .NET v řadě produktů Windows Server 2003 mohou vývojáři aplikací provádět tyto činnosti:
 • Využívat stávajících investic. Existující aplikace systému Windows pro serverový systém Windows bude i nadále možné spustit v systému Windows Server 2003 a lze je snadno převést na webové služby XML.
 • Psát méně kódu a používat známé programovací jazyky a nástroje. To je možné díky aplikačním službám integrovaným v systému Windows Server 2003, jako je například technologie Microsoft ASP.NET, sledování transakcí, řízení front zpráv a přístup k datům.
 • Používat sledování procesů, recyklaci a integrovanou instrumentaci k zajištění spolehlivosti, dostupnosti a škálovatelnosti aplikací.
Všechny tyto výhody jsou součástí vylepšené infrastruktury serverů Windows a tvoří základ celé platformy .NET.
Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!